Начало

Създадено през 1893 г. днес материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е осъвременена и създава комфорт за децата. Училището е първото в Община Севлиево въвело ученическите униформи през 2004 г. и създало собствени училищни традиции. То е първото газифицирано през 2007 г. от училищата в селската мрежа. Има богат опит при обучение на деца от различни етноси, като са формирани взаимоотношения  на взаимно уважение и зачитане на бит и традиции.

Отличната материално – техническа база и голямото желание от страна на родителите позволява учениците да са обхванати в целодневна организация.