Архив на: oupslaveykov

Документация 2022г.-2023г.

Правилник за дейността на училището 22-23

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Форми на обучение

З-д ред и условия I кл. 22-23 г.

З-д план прием I кл.22-23 г.

заявление І клас 2022-2023 г.

Годишен план с календарен график за дейностите 2022-2023 учебна година

График-класни и контролни работи 2022-2023 уч.год. I срок